Bài viết về: Product Bases
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về product bases

Tổng quanProduct base được hiểu đơn giản là những sản phẩm được cung cấp bởi fulfillment service, ví dụ với riêng ngành POD chúng ta có những product bases phổ biến như: T-Shirt, Mug, Hoodie, Phone Case...

Sau khi đã có một Artwork hoàn chỉnh, bạn sẽ cần phối hợp artwork này với product base để tạo thành các sản phẩm cụ thể với design riêng biệt và tiếp cận sản phẩm với người mua hàng.

Phân loạiMỗi product base sẽ được xử lý bởi một fulfillment service, do vậy chúng ta có 2 dạng product base chính: product base của builtin fulfillment service, product base của custom fulfillment service.

Product base của builtin fulfillment serviceĐây là những sản phẩm được cung cấp bởi các builtin fulfillment services vd: Customcat, Gearment, Merchize... Những sản phẩm này có những cấu hình đặc biệt để có thể tự động quy trình fulfill. Với loại product base này, chúng tôi cung cấp chức năng Import để đơn giản hoá và đẩy nhanh tốc độ tạo product base. Xem hướng dẫn import product base.

Product base của custom fulfillment serviceĐây là những sản phẩm được cung cấp bởi các custom fulfillment services, do vậy bạn cần tự tạo những sản phẩm này tuỳ theo mô tả và yêu cầu của custom fulfillment service. Xem hướng dẫn tạo custom product base.

Cập nhật vào: 31/07/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!