Bài viết về: Fulfillment Services
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về fulfillment services

Fulfillment service là gìTrong lĩnh vực POD, fulfillment service là các nhà in nơi nhận đơn hàng của bạn để in và vận chuyển tới tay khách hàng.

Builtin fulfillment servicesỞ PersonalBridge chúng tôi hỗ trợ tới 5 nhà in phổ biến nhất hiện nay: Scalable Press, Merchize, Dreamship, Gearment, Customcat. Các nhà in này được gọi chung là Builtin fulfillment serivces để phân biệt với custom fulfillment service.Để sử dụng Builtin fulfillment services bạn chỉ cần điền API key là có thể sử dụng ngay lập tức. Xem hướng dẫn cấu hình API key cho Builtin fulfillment services.

Custom fulfillment serivcesNgoài việc sử dụng các builtin fulfillment service được hỗ trợ, bạn có thể tự tạo fulfillment riêng của mình(custom fulfillment). Chức năng này sẽ rất phù hợp trong trường hợp bạn có supplier riêng. 

Ví dụ, nếu bạn có supplier riêng ở Trung Quốc, bạn có thể tạo một custom fulfillment để phân biệt với các fulfillment khác. Hệ thống sẽ hỗ trợ bạn export order để fulfill csv theo custom fulfillment. Xem hướng dẫn tạo custom fulfillment service.

Cập nhật vào: 20/08/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!