Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tạo mới Artwork

Để tạo mới Artwork, bạn thực hiện các bước sau:
Vào trang quản lý Artwork
Bấm vào Add New
Điền các thông tin cho Artwork và bấm Save để bắt đầu thiết kế cho artwork của bạn

Add New Artwork

Import from PSD

Để Import from PSD, bạn thực hiện các bước sau:
Vào trang quản lý Artwork
Bấm vào Import from PSD và chọn file PSD bạn cần Import từ thư viện Media, hoặc upload từ máy tính, hoặc file PSD từ URL

Upload PSD

Choose PSD

Sau khi bạn đã chọn file PSD bạn cần Import, hệ thống xử lý chuyển đổi file PSD thành Artwork và sẽ xuất hiện màn hình chờ trước khi hệ thống chuyển sang màn hình Editor để bạn có thể chỉnh sửa Artwork đó

Waiting Import Artwork from PSD

Video hướng dẫn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!