Bài viết về: Fulfillment Services
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo custom fulfillment service của riêng bạn

Hướng dẫn tạo custom fulfillment serviceBước 1: ĐIều hướng vào menu Product Bases -> Fulfillments, ấn Add new.Bước 2: Điền title, description, ảnh mô tả cho custom fulfillment service và ấn Create fulfillment.

Cập nhật vào: 20/08/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!