Bài viết này cũng có sẵn trong:
Hướng dẫn tạo custom fulfillment service

Bước 1: ĐIều hướng vào menu Product Bases -> Fulfillments, ấn Add new.Bước 2: Điền title, description, ảnh mô tả cho custom fulfillment service và ấn Create fulfillment.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!