Bài viết về: Orders
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Quy trình xử lý order

Tổng quan



Khi bạn sử dụng app PersonalBridge thì mỗi khi có order mới những order này sẽ được gửi về PersonalBridge. Hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin của order và hiển thị trong mục Orders.

Các trạng thái chính của order


Review Design

Khi một order được chuyển về hệ thống nó sẽ có trạng thái Review Design, ở trạng thái này hệ thống sẽ thực hiện thao tác tạo file design dựa trên thông tin tuỳ chỉnh của order. Đây là trạng thái quan trọng, bạn cần xét duyệt để chấp nhận hoặc loại bỏ file design.

Bạn có thể upload một design khác thay vì dùng file design do hệ thống sinh ra thông qua chức năng upload custom. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng chức năng Regenerate để hệ thống tạo lại file design mới hoặc dùng chức năng download để tải xuống file design.



Trong trường hợp bạn cần chỉnh sửa lại thông tin customization của order, bạn có thể dùng chức năng Edit Customization để chỉnh sửa:



Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chỉnh sửa trực quan để bạn dễ dàng chỉnh sửa lại các thông tin. Sau khi chỉnh sửa hãy bấm Save Changes để lưu lại các thay đổi, hệ thống sẽ thực hiện tạo lại file design ngay sau khi bạn ấn Save Changes.



Sau khi đã kiểm tra kỹ file design hoặc bạn tự upload file design mới thì lúc này bạn cần chọn Accept Design hoặc Reject Design. Nếu bạn chọn Accept Design thì order sẽ được chuyển sang trạng thái Designed, ngược lại khi chọn Reject Design thì order sẽ chuyển sang trạng thái Design Rejected .



Designed

Ngay khi order được accept design thì hệ thống sẽ chuyển trạng thái order về Designed, đây là trạng thái mà order đã có đủ print file và sẵn sàng để mang đi xử lý với fulfillment service.

+ Trường hợp order chứa sản phẩm của builtin fulfillment service:
Nếu order của bạn chứa sản phẩm của builtin fulfillment service thì sau tối thiểu 5 phút hệ thống sẽ đẩy order lên fulfillment service tương ứng dựa theo API Key bạn nhập ở bước cài đặt fulfillment service. Sau khi được đẩy qua fulfillment service hệ thống sẽ chuyển trạng thái order về In Production.

+ Trường hợp order chứa sản phẩm của custom fulfillment service:
Nếu order của bạn chứa sản phẩm của custom fulfillment service thì bạn cần export orders để xử lý thủ công. Hệ thống hỗ trợ bạn export orders theo các templates. Xem hướng dẫn tạo export template.

Để export bạn chỉ cần tick chọn orders và ấn export. Hệ thống hỗ trợ bạn export theo các templates và bạn cũng có thể đổi trạng thái của order sau khi Export thông qua việc tick chọn Also change order(s) status và chọn trạng thái mới. Ngay khi bạn ấn Export hệ thống sẽ xử lý export orders và cho phép tải xuống file kết quả.



In Production

Trạng thái In Production thể hiện order đang được sản xuất bởi fulfillment service. Nếu order của bạn chứa sản phẩm của builtin fulfillment service thì sau khi được hệ thống đẩy order lên fulfillment service ở trạng thái Designed, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái order thành In Production.

Fulfilled

Khi order được fulfillment service trả về tracking code hoặc do bạn thêm tracking code thì hệ thống sẽ cập nhật trạng thái của order thành Fulfilled.

Cancelled

Trường hợp bạn cần cancel order, bạn có thể click vào action cancel và xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn cancel order, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái order về Cancelled.

Error

Trong quá trình hệ thống đẩy order của bạn sang fulfillment service mà gặp lỗi thì hệ thống sẽ cập nhật trạng thái của order về Error.

Design Rejected

Khi bạn thực hiện reject design ở trạng thái Review Design thì order sẽ được chuyển sang trạng thái Design Rejected

Sửa shipping address của order



Để sửa shipping address của order chúng ta có 2 cách:

Cách 1: Sửa trong mục order detail

Bước 1: Bạn cần click chọn order để vào trang chi tiết:



Bước 2: Click vào icon edit để sửa shipping address:



Sau khi chỉnh sửa các thông tin, ấn Save Changes để hệ thống lưu lại những thay đổi:



Cách 2: Sửa trong mục quick view

Bước 1: Trong mục Action của order cần sửa, bạn chọn Quick View, hệ thống sẽ hiển thị thông tin của order kèm theo thông tin shipping address:



Bước 2: Click vào icon edit để sửa shipping address:



Sau khi chỉnh sửa các thông tin, ấn Save Changes để hệ thống lưu lại những thay đổi

Điền tracking code cho order



Để thêm tracking code cho order bạn chọn Add Tracking từ mục Action của order cần xử lý:



Hệ thống cho phép bạn nhập một hoặc nhiều tracking cho mỗi order. Bạn có thể ấn Add tracking thể thêm một ô nhập tracking mới. Sau đó ấn Save để hệ thống lưu lại tracking cho order.



Ẩn hoặc hiện columns của bảng order.



Với bảng orders, bạn có thể ẩn hoặc hiện những columns mà hệ thống hỗ trợ thông qua Screen Options:



Bạn chỉ cần tick chọn để hiển thị một column hoặc bỏ tick để ẩn một column.



Lọc orders



Trong trường hợp bạn cần lọc orders theo một số tiêu chí như fulfillment, stores, product bases thì đừng quá lo lắng hệ thống đã hỗ trợ bạn lọc orders thông qua mục More filters.



Tại đây hệ thống hỗ trợ bạn lọc order theo product bases, stores, fulfillment.

Cập nhật vào: 29/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!