Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tổng quan

Chức năng này giúp bạn quản lý tất cả các custom fonts. Bạn có thể quản lý chúng tại menu Fonts.

Quản lý collection

Collection sẽ giúp bạn quản lý các fonts theo từng nhóm riêng, để tạo một collection mới hãy ấn vào plus icon và điền tiêu đề cho collection.Upload font

Để upload font mới, bạn click chọn vào một collection, và ấn Select Files hoặc drag/drop fonts vào upload area(hệ thống hỗ trợ upload file .ttf).Sau khi tiến trình upload kết thúc, hệ thống sẽ có thông báo về kết quả của tiến trình upload.

Thêm/xoá khỏi danh sách favorites

Để thêm hoặc xoá một font khỏi danh sách favorites hãy click vào star icon ở mỗi font.Xoá fonts

Để xoá bỏ một font hãy click vào trash icon ở mỗi font và ấn xác nhận.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!