Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tổng quan

Categories sẽ giúp bạn tổ chức các product base từng nhóm riêng để thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm.

Tạo category mới

Để tạo một category mới hãy điều hướng về menu Product Bases -> Categories, ấn Add new:Điền các thông tin cho category mới và ấn Create category.Sửa một category

Để sửa một category, bạn chọn action Edit trên mục Action của category cần sửa, hệ thống sẽ hiển thị thông tin của category.Hãy sửa đổi các thông tin và lưu lại thay đổi để hệ thống cập nhật theo dữ liệu mới.Xoá bỏ category

Để xoá một category, rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn action Delete từ mục Action của category cần xoá:và xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xoá:

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!