Bài viết về: Cliparts
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Quản lý Categories cho Cliparts

Tổng quanCategory sẽ giúp bạn quản lý các cliparts theo từng nhóm riêng tuỳ theo tiêu chí của bạn. Khi một layer của artwork được chỉ định để lấy giá trị từ một clipart category thì khách hàng có thể chọn toàn bộ các cliparts trong category này để tuỳ chỉnh design.

Thêm mới CategoryĐể thêm mới Category, bạn cần truy cập menu Cliparts chọn New category:Điền title và chọn parent category và ấn Ok, hệ thống sẽ chọn mặc định parent Root(category mới tạo sẽ nằm ở cấp ngoài cùng). Bạn cũng có thể chọn parent category là một category cụ thể, lúc này Category mới tạo sẽ là category con của Parent category.Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo category mới thông qua click chuột phải vào một category và chọn Add subcategory.Sửa categoryĐể sửa category, bạn click chọn category cần sửa sau đó click chuột phải chọn Edit category.Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề hoặc chọn lại Parent category sau đó ấn Ok:Xoá categoryĐể xoá category, bạn click chọn category cần xoá sau đó click chuột phải chọn Delete.Hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại bạn chắc chắn muốn xoá, hệ thống sẽ thực hiện xoá category nếu bạn chọn Delete.Cảnh báo: Khi bạn thực hiện xoá clipart category, toàn bộ các sub categories và cliparts bên trong category này sẽ bị xoá theo.

Category settingsĐể mở category settings bạn có thể click chọn category sau đó click nút Settings phía góc trên cùng bên phải:Ngoài ra bạn cũng có thể mở category settings thông qua việc click chọn category sau đó click chuột phải và chọn Settings.Tại màn hình category settings, bạn có thể chọn chế độ hiển thị cho category, ấn update để lưu lại settings:

Cập nhật vào: 20/08/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!