Bài viết này cũng có sẵn trong:
Artwork Category

Category sẽ giúp bạn quản lý các artwork theo từng nhóm riêng tuỳ theo tiêu chí của bạn. Category được tổ chức theo cấu trúc cây (tree) như hình bên dưới.

Artwork Category

Thêm mới Category

Để thêm mới category cho root (cấp ngoài cùng), bạn click vào New category sau đó điền Title rồi bấm Save.

New category

Các thao tác trên Category đã có

Để chỉnh sửa, thêm sub-category, duplicate hoặc xoá category đã có, bạn click chuột phải vào category đó để chọn hành động tương ứng như hình bên dưới.

Category Action

Di chuyển Category

Để phân cấp cho một category hoặc di chuyển vào một category cha, bạn thực hiện hành động Edit category và chọn Parent category rồi Save như hình bên dưới.

Edit Category

Khi bạn xóa một Category, các Artwork bên trong category đó sẽ không bị xóa mà chúng sẽ được được chuyển sang category Uncategorized.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!