Bài viết về: Campaigns
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Quản lý Campaign

CampaignĐể quản lý những Campaign đã có trước đó, cũng như tạo mới, bạn cần truy cập đến trang Campaign.

Campaign

Campaign ActionsỞ những Campaign đã được tạo, bạn có thể chỉnh sửa Campaign, các thao tác tương tự như lúc tạo (1), hoặc duplicate Campaign (2).

Ở tính năng xóa Campaign (4), sau khi Campaign được xóa, toàn bộ dữ liệu sẽ được di chuyển tới thư mục rác, chức năng này có thể hỗ trợ bạn restore những campaign đã xóa.

Campaign actions.

Quick Push (3)Ở cửa sổ này, App sẽ hiển thị tất cả những store đã được kết nối trong tài khoản của bạn. Trạng thái của Campaign sẽ được biểu hiện ở cột status cùng với màu sắc đi kèm.

Bạn có thể xem chi tiết cách Push một Campaign lên store tại phần Chạy Campaign trên Stores.

Sau khi push Campaign lên store, bạn có thể view số lượng Store mà Campaign đã được push lên, nếu bạn muốn kiểm tra hoặc tham khảo Campaign khi lên Store, bạn có thể click trực tiếp vào hình tròn có chứa tên viết tắt của Store đó hoặc hover vào nó để hiển thị cửa sổ bao gồm trạng thái của Campaign, tên Store và link cụ thể của sản phẩm khi bạn bấm vào biểu tượng mắt.

Campaign in store

Cập nhật vào: 20/08/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!