Bài viết về: Product Bases
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Import product base

Hướng dẫn import product baseChức năng import product base được dùng khi bạn muốn tạo product base của builtin fulfillment service, hệ thống sẽ giúp bạn tạo nhanh chóng và chính xác product base. Để sử dụng chức năng này, bạn cần điền đúng API key cho builtin fulfillment service.

Vd: bạn muốn import base T-Shirt của Customcat thì trước tiên bạn cần cấu hình API key cho Customcat fulfillment, xem hướng dẫn cấu hình API cho fulfillment service.

Để import một product base mới, hãy điều hướng về menu Product Bases -> All Product Bases, chọn Import Base.Hệ thống sẽ hiển thị danh sách những product base có thể import, bạn có thể filter các danh sách product base theo từng fulfillment sau đó ấn Import.Lúc này hệ thống sẽ giúp bạn tạo sẵn những thông tin cần thiết, bạn có thể update lại title, description... cho phù hợp. Ngoài ra bạn cần điền đúng width, height cho mục Print areas theo kích thước chuẩn của từng fulfillment. Để có kích thước chuẩn của từng product base, bạn cần tìm kiếm trên thông tin do fulfillment service cung cập hoặc liên hệ với fulfillment service.Thông thường, mỗi product base sẽ có danh sách những biến thể của product base đó. Trong trường hợp bạn chỉ bán một số biến thể nhất định, bạn có thể đặt trạng thái active/inactive cho từng biến thể thông qua chức năng Quick active variants theo attributes hoặc active/inactive cho từng biến thể.

Lưu ý: Chỉ những biến thể có trạng thái active mới được push sang store.Ấn Save Product Base để tạo product base mới, sau khi product base được tạo, bạn có thể cấu hình mockup cho product base.

Video hướng dẫn


Cập nhật vào: 07/09/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!