Bài viết về: Product Bases
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hướng dẫn tạo custom product base

Hướng dẫn tạo custom product baseTrong trường hợp bạn sử dụng product base của custom fulfillment service, bạn cần tự tạo những product base này theo thông tin và yêu cầu của custom fulfillment service.

Để tạo mới custom product base, hãy điều hướng vào menu: Product Bases -> All Product Bases, ấn Add New.Nhập các thông tin chính của product base như title, SKU, print area...Cấu hình các attributes và các biến thể cho phù hợp.Ấn Save Product Base để tạo product base mới, sau khi product base được tạo, bạn có thể cấu hình mockup cho product base..

Cập nhật vào: 20/08/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!