Bài viết về: Orders
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Export templates

Tổng quanExport template là chức năng cho phép bạn tự tạo những template để sử dụng khi export orders, dữ liệu được export sẽ được tổ chức theo cấu trúc bạn xây dựng khi tạo export template.

Tạo export template mớiĐể tạo một export template mới bạn cần truy cập vào menu Settings -> Export Templates, ấn Add export template.Lúc này hệ thống sẽ hiển thị màn hình New Export Template, bạn có thể chỉnh sửa các cài đặt cho phù hợp.


Điển template name.
Bạn có thể thay đổi thứ tự của một column bằng cách drag để di chuyển vị trí của column.
Bạn có thể chỉnh sửa column name.
Bạn cần chọn type cho giá trị của column. Chúng tôi hỗ trợ hai loại: Defined value, Custom value.
+ Defined value là những giá trị được định nghĩa trong hệ thống. Ví dụ: Tên sản phẩm, SKU sản phẩm, Order ID...
+ Custom value là những giá trị tuỳ chỉnh do bạn nhập vào.
Chọn hoặc điền giá trị cho column.

Ngoài ra bạn có thể thêm column mới bằng việc click vào nút Add New Column hoặc xoá một column thông qua icon delete:Cuối cùng, hãy ấn Save Template để lưu lại những thay đổi.

Sửa templateĐể sửa template bạn cần truy cập menu Settings -> Export Templates, click chọn template cần sửa.Cập nhật lại cấu hình của template và ấn Save template để lưu lại những thay đổi.

Xoá templateĐể xoá template, bạn hãy click vào icon delete của template cần xoá, sau đó xác nhận lại rằng bạn chắc chắn muốn xoá. Hệ thống sẽ xoá template khi bạn click Yes.

Cập nhật vào: 20/08/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!