Bài viết này cũng có sẵn trong:
Campaign Variants

Những variants ở Campaign sẽ được lấy từ Product Base bạn đã chọn. Để bật/tắt variants theo attributes, bạn click vào attribute tương ứng. Bạn cũng có thể click vào Deselect hoặc Select để chọn, hoặc bỏ chọn nhanh các attributes.

Lưu ý rằng bạn không thể bỏ chọn tất cả các variants, số variants tối thiểu trước khi được push lên store là một.

Variants

Click vào View variants để chỉnh sửa giá, sắp xếp variants, thay đổi status cho variants...

All Variants

Bạn có thể chỉnh sửa giá nhanh cho những variants cùng attributes. Số variants sẽ được giới hạn dưới 100 trên 1 product.

Quick set prices
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!