Bài viết về: Artworks
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cấu hình Option Layer

Option layerOption layer là một loại layer dùng để hiển thị một field dưới dạng dropdown, button, image switcher... người dùng có thể chọn giá trị tương ứng từ các option này.

Ví dụ, trong artwork bạn có một tuỳ chọn với label person cho phép người mua chọn các giá trị: 4 persons, 5 persons... thì đây chính là lúc cần dùng tới option layer

Để tạo mới một option layer hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Trước tiên chúng ta cần thêm mới một option layer bằng cách click vào biểu tượng như hình dưới đâyTiếp theo, hãy tạo value cho option trong phần layer settingLabel

Tên của đề mục cho các form option trên storefront.
Ví dụ: Number persons, Number Dog's ... (như ảnh trên)

Display mode

Một kiểu hiển thị các option theo các dạng (Dropdown, button, image, color ) trên storefront
Nếu bạn không thay đổi kiểu hiển thị thì mặc định hệ thống sẽ dùng kiểu hiển thị Dropdown

Tạo option
Để người dùng có thể chọn được option, bạn cần tạo mới chúng thông qua button + Add. Lúc này hệ thống sẽ tạo ra các row mới cho phép nhập label và value.

Ngoài ra, khi bạn sử dụng display mode: image switcher, color switcher thì cần upload thêm image hoặc chọn color phù hợp để phù hợp khi hiển thị trên Storefront

Ví dụ:

Dropdown option

Button option

Image option

Color option

Lưu ý: nên tạo tối thiểu 2 option trở lên để các display mode có thể hoạt động được chuẩn xác nhất.

Tính năng Advanced Settings


Bài viết chi tiết Advanced Settings cho layer

Cập nhật vào: 30/07/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!