Bài viết về: Artworks
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cấu hình Image Artwork

Thêm mới một ảnh


Để thêm Image vào Artwork hãy click icon như hình dưới đây

Add image

Hệ thống hỗ trợ 3 cách để chọn ảnh:
Upload ảnh lên
Chọn ảnh từ thư viện
Upload một urlSau khi đã thêm thành công một ảnh bạn có thể chỉnh sửa để layer ảnh hiển thị một cách phù hợp nhất với artwork.

Hệ thống hỗ trợ chỉnh sửa theo 2 định dạng cơ bản
Position: Giúp điều chỉnh vị trí ảnh nằm ở trên hoặc ở dưới một layer khác, và căn chỉnh các vị trí mặc định trên màn hình
Advance: Giúp điều chỉnh chiều cao, rộng, vị trí ảnh, độ quay, và góc nghiêng của ảnhLayer Settings imageLayer setting được sử dụng khi bạn muốn thay đổi hình ảnh hiện tại bằng một ảnh mới hoặc khi bạn muốn bật tính năng cá nhân hóa (Allow personalized)Allow personalized: là setting để biến layer hiện tại trở thành một layer cá nhân hoá, tuỳ thuộc vào cài đặt cá nhân hoá của layer mà khách hàng có thể tự upload hình ảnh của họ hoặc chọn một ảnh trong clipart category để tạo nên nét riêng biết của sản phẩm đó

Ví dụ: Khi bạn muốn khách hàng có thể thay đổi ảnh con mèo bên dưới bằng bất kỳ ảnh nào của họ thì chỉ cần checked personalized để custom nó, điền vào các thông số label, help text.. cho phù hợp.Label
Label là tên của đề mục sẽ được xuất hiện trên storefront của bạn. Nếu bạn để field này trống, thì label sẽ được lấy theo tên của layer khi bạn upload lên.

Help text
Help text là đoạn text ngắn được hiển thị ngay dưới label.

Using value of
Hệ thống hỗ trợ 2 dạng cá nhân hoá chính: clipart category hoặc upload images

Clipart category
Lựa chọn này cho phép người mua chọn một ảnh trong số những ảnh có sẵn từ clipart category. Bạn cần chỉ định một clipart category trong mục choose categoryUpload images
Lựa chọn này cho phép người mua tự upload ảnh của riêng họ. Ngay sau khi bức ảnh được upload, hệ thống sẽ hiển thị một màn hình cho phép crop ảnh để người mua tự điều chỉnh kích thước ảnh cho phù hợp.

Khi bạn dùng lựa chọn upload images thì bạn cũng có thể quy định kích thước tối thiểu của bức ảnh thông qua mục min width.Ví dụ
Giả sử bạn đang cấu hình một artwork cho phép người mua có thể cá nhân hoá layer "con mèo" bằng cách họ tự upload ảnh thì bạn cần chọn upload image cho mục Using value of
Artwork campaign

Lúc này người mua hàng có thể upload ảnh của riêng họ và hệ thống sẽ hiển thị màn hình crop cho phép crop ảnh theo kích thước chuẩn.


Sau khi crop ảnh, hệ thống sẽ hiển thị kết quả để người mua có thể preview, từ đó có thể điều chỉnh lại các thông tin nếu cần thiết.Tính năng Advanced Settings


Bài viết chi tiết Advanced Settings cho layer

Cập nhật vào: 30/07/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!