Bài viết về: Artworks
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cấu hình Clipart Layer

Clipart là gìMột mẫu design personalized hoàn chỉnh được cấu tạo tử rất nhiều chi tiết nhỏ ghép thành. Clipart chính là những hình ảnh, những chi tiết nhỏ được sử dụng để giúp khách hàng tùy chọn để thay đổi mẫu design.

Thêm mới layer clipartBước 1: Để thêm thêm mới một layer clipart, hãy click chọn icon add clipartBước 2: Chọn category cho layer clipartBước 3: Chọn một image trong clipart category để dùng làm giá trị mặc địnhBước 4: Click vào nút Add

Format Clipart:Position: Cho phép điều chỉnh vị trí của layer
Advance: Cho phép điều chỉnh: chiều cao, rộng, vị trí ảnh, độ quay, và góc nghiêng của layerLayer SettingsKhi bạn add mới một clipart thì hệ thống sẽ tự động bật option Allow personalized của layer. Trong trường hợp bạn muốn tắt chế độ personalized thì hãy bỏ tick ở Allow personalized lúc này layer clipart sẽ trở về là một image thường

Cấu hình personalized clipart
Label
Label là tên của đề mục sẽ được xuất hiện trên storefront của bạn. Nếu bạn để field này trống, thì label sẽ được lấy theo tên của layer khi bạn chọn một clipart.

Help text
Help text mô tả chi tiết hơn về clipart tương ứng.

Choose category
Category tương ứng đối với clipart đã chọn.

Clipart list
List các clipart của category và checked vào một clipart mà bạn đã chọn. Nếu clipart không phù hợp thì bạn có thể thây đổi bằng cách click trực tiếp trên hình để thây đổi.

Tính năng Advanced Settings


Bài viết chi tiết Advanced Settings cho layer

Cập nhật vào: 29/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!