Bài viết về: Cài Đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cài đặt chung

Order trackingsMỗi khi một đơn hàng mới được fulfill, các fulfillment service sẽ cung cấp lại tracking code cho bạn. Việc theo dõi trạng thái của các đơn hàng là rất cần thiết để kịp thời hỗ trợ thắc mắc của khách hàng và chủ động giải quyết tình huống giao hàng chậm hay mất hàng...

Để hỗ trợ seller trong vấn đề này, chúng tôi hỗ trợ các seller sử dụng API của TrackingMore để quản lý trạng thái các tracking code. Khi bạn bật chức năng này và điền TrackingMore API key, hệ thống sẽ hỗ trợ submit tracking code của bạn lên hệ thống của TrackingMore. Và khi trạng thái của tracking code khác với notfound chúng tôi có thể giúp bạn submit những tracking code này lên online store để gửi thông báo cho người mua hàng.

Sử dụng chức năng quản lý tracking code với TrackingMore APIĐể sử dụng chức năng quản lý tracking code với TrackingMore API bạn cần truy cập menu Settings -> General, bật và điền TrackingMore API key, sau đó điều chỉnh delay time để hệ thống lập lịch đẩy tracking code lên store khi tracking code chuyển trạng thái phù hợp.

Ngoài ra bạn cũng có thể cài đặt các hành động mà hệ thống hỗ trợ khi TrackingMore API của bạn hết lượt truy vấn. Ở đây, chúng tôi hỗ trợ tự động đẩy tracking code lên store sau N ngày hoặc không thực hiện hành động nào.

Điền API key của TrackingMore

Để lấy API key từ TrackingMore, bạn có thể truy cập menu Get API Key trên TrackingMore hoặc truy cập URL sau: https://my.trackingmore.com/get_apikey.php?lang=en, nếu chưa có API key nào bạn có thể nhập API Key Name và ấn Generate, hệ thống sẽ tạo cho bạn một API key mới hoặc bạn có thể copy những API Key đã có sẵn.Sau đó điền API Key vào ô TrackingMore API Key và ấn Save Changes để lưu lại.Sau khi đã điền API key TrackingMore, bạn cần điền webhook ngược lại TrackingMore để hệ thống có thể nhận được những cập nhật mới nhất của tracking code khi có sự thay đổi trên TrackingMore. Bạn cần copy giá trị của ô TrackingMore Webhook URL:Điền Webhook URL cho TrackingMore

Bạn cần truy cập vào menu Webhook trên dashboard của TrackingMore hoặc thông qua URL sau: https://my.trackingmore.com/webhook_setting.php điền Webhook URL và ấn Save để lưu lại.Sử dụng action mặc định của hệ thống.Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng TrackingMore API thì chúng tôi cũng hỗ trợ bạn tự động đẩy tracking code lên store sau khoảng thời gian cố đinh(do bạn cài đặt) kể từ khi hệ thống nhận được tracking code từ fulfillment service.

Bạn có thể cài đặt thời gian để hệ thống tự động đẩy tracking lên store theo giờ hoặc ngày hoặc Do nothing.

Cập nhật vào: 27/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!